ΟΛΕΣ
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
ΟΔΗΓΗΣΗ
ΤΕΧΝΗ & ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΥΕΞΙΑ
TEAMBUILDING (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

TEAMBUILDING (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ